Het Fatbikeconvenant

Je e-bike of fatbike opvoeren klinkt misschien aantrekkelijk maar er kleven risico’s aan. Behalve boetes of inbeslagname van je e-bike kun je ook je garantie verliezen of kan een verzekeringsmaatschappij de door jouw veroorzaakte schade niet vergoeden. De fabrikanten van fatbikes geven je graag informatie over de risico’s zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Initiatiefnemers convenant

De initiatiefnemers van dit convenant zijn Brekr, Phatfour, Doppio en Knaap. Dit convenant heeft als doel consumenten de garantie te bieden dat zij een product aanschaffen dat aan alle wettelijke eisen voldoet, zonder onnodige financiële risico's en waarbij alle vereiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om letsel te voorkomen of te beperken.


Het Convenant​​Aanleiding en doel

  • Consumenten zijn vaak niet volledig geïnformeerd welke risico’s zij lopen bij het opvoeren van een e-bike. Door voorlichting kunnen consumenten een weloverwogen besluit nemen om hun e-bike, of dat nu een gewone e-bike is of een fatbike, wel of niet op te voeren. 
  • Enkele buitenlandse fabrikanten brengen fatbikes op de Nederlandse markt die niet voldoen aan de geldende normen en wetten waardoor de goeden onder de kwaden lijden. De fabrikanten willen voorkomen dat een hele categorie de dupe wordt van het handelen van enkele opportunistische handelaren. 
  • De fatbike is aantrekkelijk en zorgt voor meer mensen op de fiets. Het imago van ‘de fatbike’ lijdt onnodig schade door illegale fatbikes. 
  • Verzekeringsmaatschappijen aarzelen om fatbikes op te nemen. Het is belangrijk voor consumenten dat ze ook deze e-bike kunnen verzekeren. 
  • Opgevoerde en slecht geconstrueerde e-bikes vergroten de kans op schade en persoonlijk letsel. 
  • Ondanks dat fabrikanten het opvoeren bemoeilijken zijn uiteindelijk alle e-bikes op te voeren. Voor fabrikanten een belangrijke reden om consumenten goed voor te lichten over de risico’s.


Kwaliteits- en veiligheidskader

Consumenten hebben de garantie dat de fabrikanten die zich verbinden aan ‘het Convenant Veilige Fatbikes Nederland’ zich houden aan alle geldende veiligheidsnormen, regels, voorschriften en wetten. Het convenant fungeert als een zelfopgelegd kwaliteits- en veiligheidskader, waarbij de fabrikanten streven naar een niveau van naleving dat in elk geval gelijk is, of beter, dan de geldende normen.

Tegen niet-conforme fabricage of import

Om consumenten te beschermen zijn er in Europa duidelijke normen opgesteld waar fabrikanten van e-bikes zich aan dienen te houden. De initiatiefnemers van dit convenant onderkennen het belang van deze normen, houden zich eraan, en spreken hun afkeur uit tegenover partijen die e-bikes produceren of verkopen die niet aan deze normen voldoen. Het convenant heeft daarom ook als doel om kopers te beschermen tegen onveilige producten of producten die boetes, of andere risico’s veroorzaken voor consumenten.